McGrew
McGrew
McGrew

Simpson County deputy grazed by bullet during shootout

November 04, 2015 06:40 PM